messager
 
เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2567
info ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One stop Service

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน


ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ เพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


image ข่าวประชาสัมพันธ์ (การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร)
ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
NO GIFT POLICY (เปิดเผย โปร่งใส มีน้ำใจ ไม่รับของกำนัล)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2564
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview14

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายจำเริญ คำพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย
โทร : 061-2818066
นายจำเริญ คำพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย
โทร : 061-2818066
สิบตำรวจโท จันทร์ทัย บัวจูม
ปลัดเทศบาลตำบลภูจองนายอย
โทร : 0935465519
สิบตำรวจโท จันทร์ทัย บัวจูม
ปลัดเทศบาลตำบลภูจองนายอย
โทร : 0935465519

สถิติ sitemap
วันนี้ 50
เดือนนี้8,698
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)210,550
ทั้งหมด 280,000


camera_alt ภาพกิจกรรม

ลงพื้นที่ทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลภูจองนายอย[26 มกราคม 2567]

โครงการ ใส่ผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วตะกร้า ถือปิ่นโต กิจกรรมทุกวันพุธและวันศุกร์ [1 ธันวาคม 2566]

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลภูจองนายอย[18 กรกฎาคม 2566]
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
17/05/2567
17/05/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การปรับปรุงข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเขียนเรียงความ ในหัวข้อวันลดขยะเหลือศูนย์ (Waste Fiction Competition)
[เอกสารแนบ]
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
โครงการเปิดเทอมสร้างสุข ให้ความรักก่อนให้ความรู้
[เอกสารแนบ]
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การเปลี่ยนแปลงการเปิดรับคำขออาสาสมัครเยาวชนเกาหลี ประจำปี 2567 (KOICA Project Volunteer)

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× เทศบาลตำบลภูจองนายอย