messager
 
เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลคำบลภูจองนายอย
รายละเอียด : วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 10 .00 น. เทศบาลตำบลภูจองนายอย นายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย ดำเนินการจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลคำบลภูจองนายอย
ผู้โพส : admin

× เทศบาลตำบลภูจองนายอย