messager
 
เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 71
ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 1-4) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
สรุปแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี-พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
ขออนุมัติปิดประกาศเผยแพร่และประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 208072563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
ขออนุมัติปิดประกาศเผยแพร่และประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 108072563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลภูจองนายอย