messager
 
เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
folder รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
รายชื่อผู้เข้าประชุมเทศบาลตำบลภูจองนายอย สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลภูจองนายอย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2ครั้งที่ 1/2566
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูจองนายอย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1/2566
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2566
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลภูจองนายอย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูจองนายอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27
รายงานการประชุมสภา เทศบาลตำบลภูจองนายอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36
ประชาสัมพันธ์ ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 66
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูจองนายอย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูจองนายอย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูจองนายอย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูจองนายอย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูจองนายอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูจองนายอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูจองนายอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูจองนายอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2

× เทศบาลตำบลภูจองนายอย