messager
 
เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
folder การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลภูจองนายอย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปึงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปึงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปึงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปึงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
กองคลัง เทศบาลตำบลภูจองนายอย รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลภูจองนายอย