เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
folder จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
insert_drive_file โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าวัดบ้านดงขวาง ม.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file TOR โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file โครงการก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมลานคอนกรีต poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file โครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลภูจองนายอย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงาน ทต.ภูจองนานยอย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
insert_drive_file โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.ทต.ภูจองนานยอย1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูจองนายอย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
insert_drive_file โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเมรุเผาศพ วัดบ้านแก้งเรือง หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยหนองไร่ภูจอง 8 บ้านไร่ภูจอง หมู่ 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
insert_drive_file โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.ทต.ภูจองนานยอย2 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.วัดบ้านท่าก่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file โครงการปรับเกรด 2248-บ้านท่าก่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำน้ำอ้อม หมู่17 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
insert_drive_file โครงการปรับปรุงเมรุเผาศพ บ้านแก้งเรืองพัฒนา หมู่ 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่ใหญ่จันทร์ บ้านโคกใหญ่ หมู่5 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาจะหลวย10 บ้านไร่ภูจอง หมู่19 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
1 - 20 (ทั้งหมด 54 รายการ) 1 2 3


× เทศบาลตำบลภูจองนายอย