เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
picture_as_pdf การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
photo รายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file คู่มือประกาศประมวล จริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลภูจองนายอย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file เพิ่มเติม การส่งวัฒนธรรมองค์กรด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file เพิ่มเติมส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรม ของเทศบาลตำบลภูจองนายอย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลภูจองนายอย