messager
 
เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
คู่มือการปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณและการจัดเก็บเอกสารสำหรับเจ้าพนักงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
คู่มือเอกสาร เขียนหนังสือราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
คู่มือมาตรฐานการปฎิบัตงาน ตามภารกิจหลัก งานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
คู่มือมาตรฐานการปฎิบัตงาน ตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
คู่มือการปฎิบัติงาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลภูจองนายอย