เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
folder จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูจองนายอย 4 บ้านแก้งขี้เหล็ก หมู่ 9 ปร.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูจองนายอย 4 บ้านแก้งขี้เหล็ก หมู่ 9 ปร.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-ซอยบ้านนายถิน-สุราช-หมู่-14 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-ซอยบ้านพ่อใหญ่บุญ-เสนานนท์-หมู่-14 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์-ศพด.วัดบ้านนาจะหลวย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file โครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลภูจองนายอย poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาจะหลวย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ซอยโคกใหญ่ 10 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกใหญ่ 5 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 14 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกใหญ่ 1 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 14 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าวัดบ้านแก้งขี้เหล็ก หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file โครงการปรับปรุงเมรุเผาศพ วัดบ้านท่าก่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ซอยหนองมันปลา 6 บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 16 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแก้งเรืองพัฒนา หมู่ที่ 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยไร่นาเจริญ 4 บ้านไร่นาเจริญ หมู่ที่ 18 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง จากทางหลวงหมายเลข 2248-บ้านท่าก่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
1 - 20 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2


× เทศบาลตำบลภูจองนายอย