เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ร่วมประชุมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลคำบลภูจองนายอย [3 เมษายน 2566]
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลภูจองนายอย โดย นายจำเริญ คำพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย เป็นประธานเปิดการประชุม [7 มกราคม 2565]
ร่วมประชาคมตามหมู่บ้านเพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นโดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมเพื่อนำความคิดเห็นและความต้องการมาใช้ปรับปรุงและพัฒนา (4 ภาพ) [14 พฤษภาคม 2564]
1 1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ)


× เทศบาลตำบลภูจองนายอย