messager
 
เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 119-03 สายบ้านคำโทน หมู่ที่ 4 บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 16 ตำบลนาจะหลวย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ สำหรับนักเรียน จำนวน ๖ โรงเรียน ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลภูจองนายอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.119-28 ซอยโคกใหญ่ 13 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 535 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ 2,675 ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านแก้งขี้เหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่นาเจริญ 4 บ้านไร่ภูจอง หมู่ที่ 18 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลางเมือง ๑ บ้านกลางเมือง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาจะหลวย ๑๐ บ้านไร่ภูจอง หมู่ที่ ๑๙ ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่นาเจริญ 4 บ้านไร่ภูจอง หมู่ที่ 18 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดงขวาง ๖ บ้านดงขวาง หมู่ที่ ๖ ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกใหญ่ ๑๐๙ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกใหญ่ ๑๐/๗ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าก่อ 8 บ้านท่าก่อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เขต5 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 6 โรงเรียน ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลภูจองนายอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าก่อ ๔ เชื่อมซอยท่าก่อ ๖ บ้านท่าก่อ หมู่ ๒ ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกใหญ่ ๔ เชื่อมซอยโคกใหญ่ ๘ บ้านคำน้ำอ้อม หมู่ ๑๗ ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหนองมันปลา ๑๐ บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยนาจะหลวย 8 บ้านนาจะหลวย หมู่ที่ 1 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโคกใหญ่ 5 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 14 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแก้งเรือง 7 บ้านแก้งเรือง หมู่ 3 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแก้งเรืองพัฒนา ? แก้งขี้เหล็ก บ้านแก้งเรืองพัฒนา หมู่ 15 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร. หรือชุดปฏิบัติการอปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนดิน ซอยไร่ภูจอง 8 บ้านไร่ภูจอง หมู่ 19 รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลภูจองนายอยกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคำโทน 9 บ้านคำโทน หมู่ที่ 4 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ119-28 ซอยโคกใหญ่ 13 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาจะหลวย ทต.ภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ 10,000.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนซอยนาจะหลวย 6 เชื่อมซอยนาจะหลวย 2 บ้านนาจะหลวย หมู่ 1 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูจองนายอย ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูจองนายอย ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย ภายในเขตเทศบาลตำบลภูจองนายอย จำนวน ๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคำโทน 5 เชื่อมซอยคำโทน 7 บ้านคำโทน หมู่ 4 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบประปา บ้านท่าก่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบประปา ซอยนาจะหลวย ๑๐ บ้านนาจะหลวย หมู่ที่ ๑ ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบประปา ซอยนาจะหลวย 9 บ้านนาจะหลวย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบประปา บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายภายในเขตเทศบาลตำบลภูจองนายอย จำนวน ๘ จุด
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ซื้อค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 71
rss_feed ซื้อค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เขต5 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 6 โรงเรียน ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลภูจองนายอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลภูจองนายอย จำนวน ๘ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างเหมาบริการทั่วไป กองคลัง เทศบาลตำบลภูจองนายอย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป กองคลัง เทศบาลตำบลภูจองนายอย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป กองคลัง เทศบาลตำบลภูจองนายอย ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก(นางสาวแสงจันทร์ พุ่มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก(นางสรัญญา กุลธิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก(นางกัลยา สุกลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก(นางสาววรรณภา พูลทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก(นางพิสมัย พินยศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดับเพลิง (นายสุพันธ์ ด้วงสิงคำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดับเพลิง (นายหา สีตองอ่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดับเพลิง (นายสมจิตร สรสิงห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
1 - 50 (ทั้งหมด 149 รายการ) 1 2 3

× เทศบาลตำบลภูจองนายอย