เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการ ใส่ผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วตะกร้า ถือปิ่นโต กิจกรรมทุกวันพุธและวันศุกร์ [1 ธันวาคม 2566]
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลภูจองนายอย [18 กรกฎาคม 2566]
จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลคำบลภูจองนายอย [3 เมษายน 2566]
ออกรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ บ้านท่าก่อ หมู่ที่ 2 [6 ธันวาคม 2565]
โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ ปี 2565 [1 ตุลาคม 2565]
โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงเรียน ปี 2565 [2 กันยายน 2565]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565 [20 กรกฎาคม 2565]
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูจองนายอย [19 กรกฎาคม 2565]
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2565 [15 กรกฎาคม 2565]
ดำเนินการตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 (8 ภาพ) [12 เมษายน 2565]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 21 รายการ)


× เทศบาลตำบลภูจองนายอย