messager
 
เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
ออกรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ บ้านท่าก่อ หมู่ที่ 2
รายละเอียด : วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09 .00 น. นายกเทศมนตรีตำบลภูจองนายอย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขดำเนินการออกรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ บ้านท่าก่อ หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้โพส : admin

× เทศบาลตำบลภูจองนายอย