เทศบาลตำบลภูจองนายอย call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูจองนายอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านแก้งขี้เหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6319
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๖ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านแก้งขี้เหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) grade
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูจองนายอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๑๙-๒๘ ซอยโคก ใหญ่ ๑๓ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ ๒,๖๗๕ ตารางเมตร เทศบาล ตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5774
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๖ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๑๙-๒๘ ซอยโคกใหญ่ ๑๓ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ ๒,๖๗๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลภู จองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) grade
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file แบบแปลนโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านแก้งขี้เหล็ก หมู่ 9 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview74

folder จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
insert_drive_file โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview239
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าวัดบ้านดงขวาง ม.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview160
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview161
insert_drive_file TOR โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview232
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview144
insert_drive_file โครงการก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมลานคอนกรีต poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview210
insert_drive_file โครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลภูจองนายอย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview149
insert_drive_file โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงาน ทต.ภูจองนานยอย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview307
insert_drive_file โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูจองนายอย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview256
insert_drive_file โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.ทต.ภูจองนานยอย1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview166

folder จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview123
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview128
insert_drive_file โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูจองนายอย 4 บ้านแก้งขี้เหล็ก หมู่ 9 ปร.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview140
insert_drive_file โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูจองนายอย 4 บ้านแก้งขี้เหล็ก หมู่ 9 ปร.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview149
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview130

folder จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาจะหลวย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview165
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาจะหลวย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview141
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาจะหลวย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview128
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาจะหลวย poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview135
insert_drive_file ปร.6-ปร.5-ปร.4-โครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาจะหลวย. poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview152

folder จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
insert_drive_file โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายทางซอยไร่นาเจริญ หมู่ที่ 18 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview146
insert_drive_file โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูจองนายอย 4 บ้านแก้งขี้เหล็ก หมู่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview157× เทศบาลตำบลภูจองนายอย